Om AppLab

AppLab tilbyr et intensivt program designet for å forberede deltakerne for den verden som møter dem utenfor dørene til NTNU.

AppLab er et initiativ fra NTNU Technology Transfer AS (TTO) og utviklet i samarbeid med Zedge og Spark* NTNU. Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) er også engasjert i programmet. Applab støttes også av andre tunge aktører fra næringslivet som Headspin Advertising, Evry, Eggs Design, Itema og Trønderenergi.

AppLab er en appakselerator lokalisert på NTNU Gløshaugen hvor en håndfull lovende studentteam hvert år blir utvalgt til å delta på et seks måneders program for å utvikle sitt appkonsept fra idé til prototype.

Programmet går over 6 måneder med flere obligatoriske delmål. Underveis vil deltakerne få tilgang på tett oppfølging og faglig input av Applab teamet, som består av utvalgte næringslivsaktører, professorer, relevante personer fra TTO og veiledere fra Spark NTNU. Ved veis ende skal en Beta-versjon av appen lanseres på AppStore og/eller GooglePlay.

AppLab er et initiativ fra NTNU Technology Transfer AS (TTO) og utviklet i samarbeid med Zedge og Spark NTNU. Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) er også engasjert i programmet. Applab støttes også av andre tunge aktører fra næringslivet som Headspin Advertising, Evry, Eggs Design, Itema og Trønderenergi.

AppLabs formål er å stimulere til innovasjon gjennom inspirasjon, samarbeid, ny kunnskap og relasjonsbygging. Vårt ønske er at AppLab skal bidra til å skape et sterkt miljø for apputvikling på Gløshaugen og i Trondheim. Programmet er ment for spesielt motiverte studenter med kunnskap innen programmering og apputvikling, som er utålmodige og ønsker å gjøre noe «på ordentlig»