It would appear that we have reached the limits of what it is possible to achieve with computer technology.

– John von Neumann in 1949

På Applab får du

Et sted å jobbe

Det er her det skjer På AppLab har du en fast arbeidsplass, sammen med teamet ditt eller alene.

Lære og bli inspirert

Lær av erfarne ringrever Igjennom foredrag og workshops holdt av erfarne bransjefolk vil du få ny kunnskap og perspektiver du ikke ville fått igjennom studiene..

Knytte kontakter

En fot innenfor døra Du vil få mulighet til å knytte kontakter som vil komme godt med i fremtiden. Et godt nettverk er verd sin vekt i gull.

Møte likesinnede

Like barn leker best Når mennesker med like interesser møtes og jobber sammen som på AppLab, oppstår det en unik energi som får store ting til å skje.

Være tett på fagmiljø

Som plommen i egget AppLab ligger på IDI. Her er du tett på professorer og andre ressurspersoner du kan dra nytte av.

Realisere app

…Here it goes! AppLab programmets mål er lansering av betavetrsjon etter 6 måneder. Derifra kommer nye utfordringer. Men nå er du godt rustet og vet hva som skal til for å lykkes.

640K ought to be enough for anybody.

– Bill Gates in 1981

Mentor Team

Zedge / 3

Med mer enn 70 millioner appinstallasjoner har Zedge høstet mange erfaringer i å bygge en tjeneste som engasjerer, med teknologi i stadig fornyelse. All utvikling foregår i Trondheim med 27 dyktige medarbeiderene som jobber med alt fra interaksjonsdesign til tung databehandling for å realisere tjenesten.

Headspin / 3

De leverer tjenester innen utvikling og produksjon av digitale løsninger for nasjonale og internasjonale selskaper innen forskjellige bransjer, både olje, teknologi og forskning, finans, detaljhandel og medisin. De har et sammensveiset team av 18 eksperter med ulike ferdigheter og spisskompetanse.

EGGS Design / 3

EGGS Design er et design- og innovasjonsbyrå spesialisert på å designe tjenester og produkter, både digitale og fysiske. De hjelper kunder med å oppnå designdrevet suksess i bransjer som offshore, helse, samt en hel del ulike forbrukerprodukter. Med vår tverrfaglig tilnærming utvikler vi helhetlige løsninger.

Evry / 3

Som Norges største IT-selskap har EVRY omfattende leveranser til norsk og nordisk næringsliv, finanssektoren og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektor.EVRY står bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester i samfunnet på.

“Remote shopping, while entirely feasible, will flop.”

– Time magazine in 1966