The #1 university app-accelerator program

Developed together with leading industry experts, investors and app-entrepreneurs
Specialized for university and student entrepreneurs
Integrated in NTNU innovation ecosystem

It would appear that we have reached the limits of what it is possible to achieve with computer technology.

– John von Neumann in 1949

På Applab får du

Et sted å jobbe

Det er her det skjer På AppLab har du en fast arbeidsplass, sammen med teamet ditt eller alene.

Lære og bli inspirert

Lær av erfarne ringrever Igjennom foredrag og workshops holdt av erfarne bransjefolk vil du få ny kunnskap og perspektiver du ikke ville fått igjennom studiene..

Knytte kontakter

En fot innenfor døra Du vil få mulighet til å knytte kontakter som vil komme godt med i fremtiden. Et godt nettverk er verd sin vekt i gull.

Møte likesinnede

Like barn leker best Når mennesker med like interesser møtes og jobber sammen som på AppLab, oppstår det en unik energi som får store ting til å skje.

Være tett på fagmiljø

Som plommen i egget AppLab ligger på IDI. Her er du tett på professorer og andre ressurspersoner du kan dra nytte av.

Realisere app

…Here it goes! AppLab programmets mål er lansering av betavetrsjon etter 6 måneder. Derifra kommer nye utfordringer. Men nå er du godt rustet og vet hva som skal til for å lykkes.

640K ought to be enough for anybody.

– Bill Gates in 1981

“Remote shopping, while entirely feasible, will flop.”

– Time magazine in 1966

Program for Applab 2015/2016